Poznaj naszą ofertę

Z myślą o najbardziej wymagających Klientach tworzymy projekty indywidualne, uwzględniające ich wymagania oraz marzenia. Szczególny nacisk kładziemy na to, by wybudowane obiekty komponowały się naturalnym otoczeniem, tworząc z nim nierozerwalną całość. Nasza propozycja jest kompleksowa – dbamy o każdy etap inwestycji, dzięki czemu projekty indywidualne są perfekcyjnie dopracowane.


Wśród naszych realizacji znalazły się przytulne domy drewniane i siedliska, imponujące muzea, hotele, skromne kościółki oraz obiekty edukacyjne. Pomorskie to województwo, w którym zrealizowaliśmy najwięcej projektów związanych z budownictwem rodzinnym i nie tylko. Nawiązania do tradycji, sielskości oraz uroku wsi – wszystko to łączy nasze inwestycje, dzięki czemu doskonale komponują się z naturalnym otoczeniem i panuje w nich niezwykła atmosfera pełna spokoju oraz życzliwości. Nasze realizacje opierają się na systemie ‘dom pod klucz’. Dzięki temu Klienci mogą być pewni, że otrzymane rozwiązania będą kompleksowe i szczegółowo dopracowane, a zatem – gotowe do zamieszkania.


Projekty indywidualne

Pomimo dużego zróżnicowania rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych zawartych w projektach gotowych, nie zawsze odpowiadają one indywidualnym wymogom klienta.


Projekt indywidualny zapewnia:

  • ścisłe dostosowanie projektu do ustaleń decyzji o warunkach zabudowy lub planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego,
  • wszechstronne uwzględnienie możliwości i ograniczeń wynikających z otoczenia planowanej inwestycji,
  • optymalne rozwiązania urbanistyczno–architektoniczne pod kątem usytuowania budynku względem drogi, stron świata, walorów widokowych, etapowania zabudowy itp.
  • spełnienie wszystkich oczekiwań inwestora dotyczących rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych wnętrza domu obejmujących: rozkład, wielkość, kształt i aranżację poszczególnych pomieszczeń indywidualnego uwzględnieniem ich indywidualnego użytkowania i charakteru,
  • maksymalną optymalizację rozwiązań architektoniczno-budowlanych pozwalającą na uzyskanie oszczędności finansowych w zakresie technologii realizacji obiektu: materiałów, wykonawstwa i przyszłego użytkowania (zmniejszenie kosztów utrzymania - ogrzewania, urządzeń instalacyjnych itp.)

Jak to robimy?

1. Spotkanie z Inwestorem.

2. Studium i koncepcja architektoniczna

3. Przedstawienie koncepcji inwestorowi.

W ramach opracowanej koncepcji, Inwestor wnosi swoje sugestie, poprawki, zmiany, które analizujemy i nanosimy, tak aby w pełni zoptymalizować i udoskonalić projekt w wymiarze użytkowym, wizualnym i technicznym.

4. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego i uzyskanie pozwolenia na budowę.

Opracowanie obejmuje nastepujące projekty: architektoniczny, konstrukcyjny, instalacji sanitarnej (wod.-kan., c.o.), instalacji elektrycznej, projekt zagospodarowania terenu, kosztorysy.

Zajmujemy się także wszystkimi formalnościami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę.

5. Budowa domu, w której bierzemy udział na dwa sposoby:

6. Oddanie do użytku (odbiory techniczne).

Projektujemy